MENY

Vårt planverk

Virksomhetsplan er en beskrivelse av virksomheten. Her beskrives virksomhetens eierforhold, vedtatte formål og innhold, indre og ytre fysiske og økonomiske rammer.
Planen endres kun når rammevilkårene for driften endrer seg.
Dokumentet deles ut til alle foreldre ved oppstart.

Pedagogisk plan beskriver barnehagenes pedagogiske plattform i form av vedtatte pedagogiske prinsipper, pedagogisk innhold og planleggings- og utførelsesmetoder. Planen endres kun når vesentlige endringer skjer.
Dokumentet deles ut til alle foreldre ved oppstart.

Handlingsplan er personalets «arbeidsbok». Dette er en didaktisk plan over alle planlagte og hverdagslige aktiviteter i barnehagen. Hver enkelt ansatt lager i tillegg sin egen plan over små og store aktiviteter som skjer i barnehagen.

Årsplan er en oversikt over fokusområder inneværende år. Her finner du oversikt over nasjonale, kommunale og lokale satsningsområder.

Vedtektene våre er de samme siden begge barnehagene har samme eier og ligger i samme kommune. Allikevel har vi laget to dokumenter. (Det er bare forsiden som er ulik)
Vedtekter for Mormors Have
Vedtekter for Langekjenntunet barnehage


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern