MENY

Foreldresamarbeid

Foreldremedvirkning
For å få til et best mulig tilbud for det enkelte barn er vi avhengig av et godt samarbeid med foreldrene. Foreldrene kjenner barna sine best og kan derfor være en viktig ressurs for oss. Det viktigste er den daglige kontakten mellom foreldre og personalet i hente- og bringesituasjoner. Da utveksler vi opplevelser og informasjon om barna.

Foreldresamtaler
Foreldresamtaler med pedagogisk leder, holdes minst to ganger pr. år, ellers etter behov.

Foreldremøter
Det holdes foreldremøte en gang pr. år, vanligvis i løpet av høsten.

Barnehageloven §4
”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”

Foreldreråd (FAU)
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I våre barnehager består FAU av foreldre/foresatte til Bjørnungene (4-åringene). FAU har ansvaret for sosiale aktiviteter som juletrefest, sommeravslutning, kakebaking til ulike arrangementer m.m.

Samarbeidsutvalg (SU)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivene, kontaktskapende og samordnede organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert: Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. SUs representanter blir valgt på foreldrerådsmøtet på høsten. Blant disse blir det valgt en leder. SU i Langekjenntunet og Mormors Have har stort sett felles møter.
SU sender ut kontaktinformasjon og referater fra møtene via Vigilo.

Skolene
Av alle barn som begynner på skolen, har de aller fleste gått i barnehage. Det er derfor viktig for oss å ha en dialog med skolen før skolestart, slik at barna skal være forberedt og være ventet når de kommer til skolen. Enkelte barn trenger litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging også på skolen, og det er viktig at vi, i samarbeid med foreldre, kan informere skolen, slik at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
I tillegg til dette, er barnehagen åpen for å ta imot elever i utplassering fra ungdomsskolene og videregående skoler. Dette ser vi på som et ledd i å gjøre barnehagearbeidet kjent for flest mulig, slik at vi i framtida kan få interesserte medarbeidere.


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern