MENY

Verdiplattform

_DSC4563

Barnehagenes visjon og hovedmål:

Visjon: VI SKAPER FRAMTIDA

Mål: «Barn som er kompetente for morgendagen»

Måldefinisjon:

Barn som har…

  • Positiv selvfølelse og et godt selvbilde
  • Sosial handlingsdyktighet
  • Gode språk- og kommunikasjonsevner
  • Kunnskap i forhold til rammeplanens fagområder

… blir kompetente for morgendagen

 

I våre barnehager kan barn i forskjellig alder og utvikling møtes gjennom frilek fordi vi tror de har mye å gi hverandre.

For de aller minste er barnehagen det første møtet med sosialisering utenfor familien. Det er viktig for oss at dette møtet er trygt. Vi møter barnets behov for trygghet og omsorg. Vi legger vekt på fleksibilitet og tilstreber å tilpasse oss familiens og barnets rutiner.

Vi legger vekt på barns valgfrihet og medbestemmelse. For å ivareta dette har vi organisert hverdagen med mye frilek. Vi har ulike aktivitetsrom som innbyr til ulik type lek. Rommene er åpne i frilekperiodene fordi vi mener at barna lærer best når de kan velge ut fra egne behov og ønsker hvilket rom de vil leke på. Vi har bl.a. sanserom, formingsrom, bibliotek, gymrom, dramarom, byggeplass og familierom. Uterommet vårt er stort og kupert slik at barna kan utfolde seg fysisk. Vi ligger nær skogen og fotballbane slik at nærområdene også kan brukes i uteleken. Vi bruker mye tid ute og motiverer barna til å være ute minst en gang om dagen.

Når barna gjør valg av aktivitet er det viktig at de også lærer seg å ta konsekvenser av valgene sine. Vi legger vekt på at barna er med på å finne frem og rydde vekk aktiviteten for å gjøre den helhetlig. Barna er også med på å lage sine egne regler og grenser. På den måten vil de lettere forstå og tilpasse seg fellesskapet.

Vi har faste tider for hovedmåltider fordi rutiner er viktige. Vi vil også lære barna å kjenne sine egne behov og dersom tiden mellom måltidene blir for lang, vil det være muligheter for litt påfyll i form av et lite mellommåltid på kjøkkenet.

Barnehagen er delt inn i baser og det er faste voksne som har ansvar for at barna på basen får dekket sine primærbehov. I tillegg samarbeider personalet på tvers av basene fordi vi tror at barn har godt av å bli kjent med flere voksne.

Det er de voksnes oppgave å støtte, veilede og motivere barna. De skal hjelpe de å ta egne valg og bli selvstendige. Vi tror at når voksne tar initiativ og er spontane i leken skjer læring hos barna. Vi tilrettelegger hverdagen slik at personalet i stor grad kan bruke sine preferanser i samspill med barna.

I våre barnehager strekker vi oss langt for å imøtekomme familien. Vi legger vekt på et nært samarbeid med foreldrene og har respekt for deres ønsker og behov. Vi er bl.a fleksible i forhold til justering av størrelse på plass og oppholdstid. Vi er også behjelpelige med å gi medisiner dersom barna er syke, men friske nok til å være i barnehagen. Det vil alltid være barnets beste som er avgjørende. Vi har god erfaring med rutiner for ulike allergier og spesielle behov.

 


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern