MENY

Læringsmiljø

Vi har et helhetlig læringsmiljø.

laringsmiljo

Barnehagenes fysiske miljø er utformet slik at alle barn får gode, estetiske opplevelser og sanseinntrykk gjennom hele barnehagedagen. Vi har store arealer, ute og inne, med utstyr til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring.

De minste barna har sin egen base. Lillebror i Mormors have og Vuggestua i Langekjenntunet barnehage. Her er også lekemiljøet deres der det er tilrettelagt for aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling. Etter hvert som barna blir større får de mulighet til å benytte de andre rommene i barnehagen, der de større barna også leker.
Vi har ulike aktivitetsrom som innbyr til ulik type lek. Rommene er åpne i frilekperiodene og barna kan velge selv, ut fra egne behov og ønsker, hvilket rom de vil leke på. Vi har bl.a. sanserom, formingsrom, bibliotek, gymrom, dramarom, byggeplass og familierom. Uterommet vårt er stort og kupert slik at barna kan utfolde seg fysisk. Vi ligger nær skogen og fotballbane slik at nærområdene også kan brukes i uteleken.

Vi utforsker og utvikler oss i Kongsbergs unike kultur, teknologi og historie. Barnehagen er en naturlig arena for å formidle, skape og fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet. Både lokale og nasjonale kulturverdier slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø må være representert i barnehagens virksomhet.
Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet. I våre barnehager har vi valgt å fokusere på ulike tradisjonsområder for de ulike aldersgruppene. Det vil si at hver temagruppe har et område innenfor tradisjoner som de har spesielt fokus på gjennom året. Aktiv bruk av Kongsbergs rike kulturarv, spennende samtidskultur og fremtidsretta fagmiljøer gir barna unike muligheter til utforskende og lærende lek.

Våre barnehagers mål er å gjøre barn kompetente for morgendagen. Vi knytter tradisjoner opp mot dagens teknologi og bruker læringsbrett sammen med barna for at de skal være godt rustet til å møte framtiden. Læringsbrettet brukes som et pedagogisk verktøy og de ansatte har kurs i hvordan de kreativt kan bruke dette sammen med barna.


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern