MENY

Lek og læring

_DSC0108

I våre barnehager skal vi arbeide for et miljø som legger til rette for gode danningsprosesser for alle barn. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Vi skal ha fokus på å skape en god arena for lek og læring der de ansatte møter barna med tillit og respekt. Barnehagene preges av god omsorg og anerkjennelse. Alle barn i barnehagen skal oppleve trygghet og omsorgsfulle relasjoner til alle voksne i alle situasjoner og aktiviteter.
God trivsel og omsorg er en forutsetning for barnehagens arbeid med danning og læring. Dette skjer ved å gi barna handlingsalternativer og utfordre dem til å prøve å utforske nye situasjoner. Hos oss er hverdagen organisert med mye frileik der barn på tvers av alder og utvikling møtes.
Gjennom samhandling og veiledning av voksne lærer barn å forholde seg til verden og hverandre. De lærer seg ulike sosiale ferdigheter i samspill med andre, både i her-og nå situasjoner og i mer planlagte aktiviteter tilrettelagt for barnas alder og utvikling.
I våre barnehager deles barna også inn i aldersgrupper. Vi har pedagoger som er ansvarlig for hver sin aldersgruppe og de planlegger og legger til rette prosjekter og aktiviteter tilpasset alder og utvikling.

Lek er det viktigste i barnehagen. Men for å få til leken er barna avhengige av et språk. Språket er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Gjennom barnehagens arbeid med ulike språklige sjangre skal barna finne støtte til å forstå hvem de er, og få erfaringer som er sentrale for deres utvikling av identitet og tilhørighet.
Tidlig innsats er et nasjonalt mål for alle barnehager i Norge. Det er viktig å observere alle barn og sette inn tiltak, store eller små, slik at vi kan sikre at alle barn får optimale utviklingsmuligheter. Når det er nødvendig blir det, sammen med foreldrene, satt i verk ulike tiltak for å hjelpe barnet.
Kongsberg kommune har som mål å gi alle barn i førskolealder en god og godt forberedt overgang fra barnehage til skole. Vi besøker skolen barnet skal begynne på og barna skal oppleve at det er en helhet og sammenheng mellom barnehagen og skolen.
Hos oss får 5-åringene i tillegg tilbud om bade/svømmeaktivitet på Skinnarberga, turer til Skautrollet og deltagelse i kulturskolens Sangskattekista som er et sangprosjekt sammen med første klasse og avsluttes med konsert i Musikkteateret.


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern