MENY

Eierform

Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom AS. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus. TeB Eiendom AS eies av familien Børke. Selskapet ble opprettet da de startet Mormors Have Barnehage. De eier også Langekjenntunet barnehage på Kongsberg.

Vi har aktive barnehager i stadig utvikling, og legger vekt på fleksibilitet og foreldresamarbeid.
Vårt mål er å gi barn et positivt syn på seg selv og andre gjennom sosialt fellesskap på tvers av alder og kultur. Vi tror at barns utvikling og læring best foregår gjennom å gjøre egne valg og erfaringer, og at det gir barn en solid plattform for livet.

Vi legger vekt på trivsel og utvikling også for voksne, og har et aktivt personalsamarbeid og utviklingsprogram.
Visjonen sier noe om vår virksomhet; gjennom å gi barna best mulig kompetanse for morgendagen, skaper vi også framtida. Vårt hovedmål skal være i tråd med barnehagelovens formålsparagraf, og målsetningene i Kunnskapsdepartementets rammeplan, som danner grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid.

Barnehagenes visjon og hovedmål:

Visjon: ”Vi skaper framtida”
Mål: ”Barn som er kompetente for morgendagen”
Måldefinisjon: ”Barn som har:

• Positiv selvfølelse og et godt selvbilde
• Sosial handlingsdyktighet
• Språk og kommunikasjonsevne
• Kunnskap i forhold til rammeplanens fagområder
• …blir kompetente for morgendagen!

Kontakt TeB Eiendom:

Therese Børke
tlf 934 13 168
therese@barnehageledelse.no


TeB EIENDOM AS

teb Mormors Have og Langekjenntunet Barnehage er private barnehager og eies av Teb Eiendom. TeB Eiendom er en familiebedrift som har spesialisert seg på barnehager og har viktig erfaring med utbygging av disse i forhold til funksjon. Barnehagene er derfor designet og bygd med funksjonalitet og atmosfære i fokus.
Les mer


LANGEKJENNTUNET - LANGEKJENNVEIEN 2 - 3610 KONGSBERG - TLF 476 86 800

www.langekjenntunet.no

Cookies | Personvern